• டிஜிட்டல் குடியுரிமை (Digital Citizenship)

  https://youtu.be/OBg2YYV3Bts?list=PLtMHWyJWu0hDnekdE4-waIofNu4x2Fyqx தொன்றுதொட்டே ஒவ்வொரு மனிதனும் சக மனிதனோடு சமூகமயப்பட்டு வாழப்பழகியவனாவான். தனது விருப்பு, வெறுப்புக்களை, தேவைகளை, உணர்வுகளை அதிகமாக ஒவ்வொருவரும் வார்த்தைகளாகவே பகிர்ந்துகொள்கின்றனர். அது படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்து இன்று தொழில்நுட்ப யுகத்திற்குள் புகுந்து கொண்டதும், தனது கருத்துக்களை ஆழமாகவும் தாக்கத்தை…


  Continue reading
 • Workshop on short movie for Reconciliation – PALP

  On 3rd of March,2019 the International Alliance for Peace with the support of Active Citizens British Council Sri Lanka organized a workshop in Galle. This program was about making…


  Continue reading
 • YOUTH ENTREPRENEURIAL SUMMIT’19

  International Youth Alliance for Peace (IYAP) – Pakistan collaborated in an initiative of Institute of Leadership through Education and Development (ILEAD) to organize Youth Entrepreneurship Summit’19 at PACC, Karachi,…


  Continue reading
 • தீவிரவாதம் (Extremism)

  தற்கால உலகில் பரிணாம வளர்ச்சியடைந்துள்ள ஓர் விடயமாக தீவிரவாதம் நோக்கப்படுகின்றது. தீவிரவாதம் என்பது ஒரு திடீர் நிகழ்வல்ல. அதன் தோற்றம் என்பது  ஒரு  வரலாற்றுத் தொடர்ச்சி. இரண்டாம்; உலகமகா யுத்தத்தினைத் தொடர்ந்து 1960 களின் பின்னரே தீவிரவாத்தின் தொடர்ச்சியான போக்கினையும்…


  Continue reading
 • Moving Forward with Reconciliation

  Reconciliation in simple terms is the re-establishment of friendly relations. Sri Lanka is home to multi-cultural and multi ethnic groups of people who identify them as Sri Lankans in…


  Continue reading
 • ஜனநாயகமும் மனித உரிமையும்

  Democracy and Human Rights ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මානව හිම්කම් இன்று உலகில் பல்வேறு பகுதிகளில் பேசப்படுகின்றதும் ஆய்விற்கு உட்பட்டுள்ளதுமான இரண்டு சொற்கள் (செயற்பாடுகள்) என்றால் அவை ஜனநாயகமும் மனித உரிமையும்தான். ஜனநாயகம் என்பது ஒரு நாட்டின்…


  Continue reading
 • Safe Spaces for Youth

  A common phrase we come across almost on a daily basis is “the youth of today is the future of tomorrow”, be it for a social campaign,…


  Continue reading
 • Gender inequality in Sri Lanka

  The term ‘gender’ can be defined as “non-biological, culturally and socially produced distinction between men and women.” It is basically a socio-cultural term which contains in itself the socially…


  Continue reading
 • Celebrating young people’s contribution – Youth Building Peace

  Since the adoption of Security Council Resolution 2250 in 2015, there is a growing recognition that as agents of change, young people are critical actors in conflict prevention and…


  Continue reading
 • Together For Peace – One Youth One Nation

  ‘One Youth, One Nation phase 2’ is a Youth Peace Campaign organized by the International Youth Alliance for Peace (IYAP) for the 2nd consecutive year .The Sri Lankan youth…


  Continue reading