• A letter to the World – Sinhala (1)

  2020 අප්‍රේල් මස 25 වැනි සෙනසුරාදා   ආදරණීය යූරි,            මේ මොහොත වෙන කොට ඔබ සිරවෙලා, නැවතිලා යමක් සිතමින් ඉන්න…


  Continue reading
 • A later note on the spread of the COVID-19 virus in Ratnapura (Sinhala)

  COVID-19 වෛරසය රත්නපුර නගර ව්‍යාප්තියෙහි පසු සටහනක් COVID-19 හෙවත් ව්‍යවහාරයේ පවතින ” කොරෝනා” යන නාමය යටතේ ව්‍යාප්ත වු වෛරසය බොහෝ රටවල් වල ව්‍යාප්ත වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව…


  Continue reading
 • Corona Virus (Tamil)

  கொரோனாவும் எங்கள் பிரதேசமும் “நாங்கள் சாகிரெண்டால் முள்ளிவாய்க்கால்ல செத்திருப்பம் இதெல்லாம் எங்கள என்ன செய்யும்” இந்தவகையான கருத்துக்கொண்ட பலவகையான செல்லாடல்கள் சந்தியில் நின்று பேசும் மக்கள் தொடக்கம் சமூக வலைத்தலங்கள் வரை காணப்பட்டு வருகின்றன. இத்தகைய கருத்துக்கள் உலகை ஆட்டிப்படைக்கும்…


  Continue reading
 • Unspoken History

  கிழக்கிலங்கையின் வடகிலங்கும் திருகோணமலையிலே எழிலெங்கும் எழுந்தோங்க, தொழுபுவியும், எழுகடலும், அழு முகிலும், விழு மழையும் கண்ணெதிரே எதிர்கொள்ள கதிர்வட்டம் நோட்டமிடும் கொட்டியாரக்குடாவின் கரையோர முஸ்லிம் கிராமமே கருமலையூற்று. கடல் வளத்தை வாழ்வாதாரமாக்கி மீன்பிடியை ஜீவனோபாயமாக்கிய 110 குடும்பங்களை கொண்ட…


  Continue reading
 • Shiyaram

  சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் அழிவடைந்து செல்லும் அவுலியாக்களது சியாரங்களும் அவற்றினது எச்சங்களும். சம்மாந்துறை பற்றிய அறிமுகம் இலங்கையின் எல்லாப் பாகங்களிலும் முஸ்லீம்கள் பரந்து வாழ்ந்தாலும் சில மாவட்டங்களில் ஐதாகவும் வாழ்கின்றனர். அம்பாரை மாவட்டத்தில் “தென்கிழக்கு” என அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ள பிரதேசம் முஸ்லீம்கள் செறிந்து…


  Continue reading
 • Reed Mats in Sammanthurai

  சம்மாந்துறையும் மருகிப்போன பன் பாய் உற்பத்தியும் கிழக்கிலங்கையில் சிறப்புடன் விளங்கும் பழம் பெரும் நகரங்களில் முக்கிய இடத்தை சம்மாந்துறை வகிக்கின்றது. அதற்கு அதன் அமைவிடமும் புவியியல் நிலைமைகளும் நெல் வயல்களைக் கொண்ட சுற்றுச் சூழலும் அடிப்படையாக அமைகின்றன. …


  Continue reading
 • Moottaikaratheru

  மூட்டைக்காரத்தெரு இன்றைய ஏகாம்பர வீதி முன்பு சின்ன கிடைத் தெரு என்று அழைக்கப்பட்டது. “ரேகு அடி” என்ற இடத்தில இந்திய, மாலைதீவு பாய்மரக்கப்பல் கட்டும் துறைமுகம் இருந்தது. இங்கு வாழ்ந்த முஸ்லிம்களில் சிலர் வியாபாரிகளாகவும், கடை வணிகர்களாகவும், ஏனைய…


  Continue reading
 • Miracle Stone

  நவீன மருத்துவத்தை பிரமிக்க வைக்கும் மர்மக்கல் ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு> சடங்குகள்> பழக்கவழக்கங்கள்> தனித்தனமை அனைத்துமே ‘நம்பிக்கை’ என்ற தாயின் வயிற்றறுக் குழந்தைகளாகவே பிறக்கின்றன. ஆதிகால மனிதன் தன்னை சுற்றி நடைபெறும் காரியங்களுக்கு தகுந்த விளக்கம் கிடைக்காத சூழ்நிலையில் சில…


  Continue reading
 • Kantale Lake

  தொன்மையும் தொழில்நுட்பமும் வளம் கொழிக்கும் நன்நகராம் நிலம் செழிக்கும் திருகோணமலை மண்ணிலே தனக்கென்ற தனியிடத்தை தடமாகப்பதித்திருக்கும் தண்ணீர் விநியோகத்தை தார்மீகக்கடமையெனக்கொண்டு திகழும் “கந்தளாய் குளம்” கந்தளாய் எனும் கிராமத்தின் மூன்றிலொரு பங்காக…


  Continue reading
 • Dangerous Rotti

  “ஆபத்து ரொட்டி” (கிழக்கிலங்கையில் மருவிப்போன பாரம்பரிய உணவுப்பரிமாற்ற முறைமை) ஜம்சித் ஹசன் அம்பாறை கிழக்கிலங்கை மக்களிடையே “ஆபத்து ரொட்டி” எனும் உணவுப் பரிமாற்ற முறைமை மிகப் பிரபல்யம் அடைந்திருந்தது. தற்போதைய நவீன யுகத்தில் இவ்வுணவுப்பழக்க முறைமை முற்றாக மருவிப்போயுள்ளதை எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு தெரியப்படுத்தி…


  Continue reading